Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Yakup Alver
image

MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETİMİ

Muhasebe mesleği şirketler açısından oldukça önemlilik arz eden bir departmandır. Günümüz rekabet dünyasında şirketlerin finansal tablo raporlanması ve mali politikalarının en hassas detaylarıyla tasniflendirilmesi çok kritik öneme sahiptir.

image

BORDROLAMA HİZMETLERİ

Yasal düzenlemelerle sürekli değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel riskleriasgari seviyeye indirmek suretiyle şirketlerin bordro işlemlerinin yük fazlalığını alarak, küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki karmaşıklığın giderilmesi önemlilik arz etmektedir.

image

FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ

Muhasebe mesleğinin en önemli temel taşlarından biri olan Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer tablolar iş sahiplerinin ve yöneticilerin sıklıkla karşılaştığı zorluktur. Şirketlerin finansmanı açısından mali tablolar ve raporlar bankalar ekseninde önemli bir yol haritasıdır.

image

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ

Günümüz şirketlerinde genellikle iç kontrol sisteminindüzenli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısındanen önemli unsurların başında gelmektedir. İç kontrolün düzenli takibi şirket yetkililerinin suistimale uğramamaları açısından şirketlere büyük ışık tutan yol haritasıdır. 

image

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir.

image

ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak artık yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır

image

E-FATURA İŞLEMLERİ

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisinin yayılması oldukça önem teşkil etmektedir. Gelişen teknoloji ve zaman maliyetinin de göz önünde bulundurulması aşamasında, Elektronik sisteme geçilmesi vergi mükellefleri ve vergi idaresi açısından büyük faydalar sağlayacaktır

image

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Genç Girişimci Desteği | 18-29 yaş arasında olup iş yeri açan gençler 3 yıla kadar vergi kolaylığından faydalanabiliyor; gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar muaf tutuluyor.

Mesaj Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Hemen Ara